středa 28. září 2016

EGA - Extra 5 (Melancholie jistého...)


Kapitola 5 – Melancholie jistého vedoucího gildy


„Abnormality v začátečnické kobce?”

„Ano. Nahlásil to Lufree.”

Když jsem prolistoval hlášením, co se dostalo ke mně do kanceláře, nemohl jsem si pomoct a údivem jsem naklonil hlavu ke straně.

Začátečnická kobka je kobka blízko Riemel a ačkoli už jsme si Pána kobky podrobili, její jádro zůstalo zachované. Kvůli tomu teď kobka spí, ale není mrtvá.

Původně to byla mělká kobka akorát o třech podlažích a všichni netvoři uvnitř byli slabí. Kvůli tomu byla ponechána pod správou riemelské pobočky Gildy dobrodruhů jako cvičiště pro začátečníky. Ačkoli kobky bez Pána kobky už nerostou, dokud se jádro kobky nerozbije, kobka dál produkuje netvory a pasti, takže to bylo celkem efektivní cvičiště.


„Atmosféra a interiér kobky se změnil a netvoři uvnitř jsou silnější?”

V minulosti se v Začátečnické kobce objevovali jenom slizové a koboldi. Ale podle Lufreeova hlášení, co jsem si pročetl, se tam teď objevovali přízraky a černí oceloví golemové. Lufree měl jen krůček od toho, aby se z něj stal vůdčí dobrodruh, ale nahlásil, že se jim vůbec nemohl rovnat.

„Oživení Pána kobky... Ne, pravděpodobně by bylo lepší považovat to za zrození nového Pána kobky, že?”

Pán kobky se zrodí, když přírodní jádro kobky uzavře smlouvu s netvorem, zvířetem nebo možná člověkem nebo démonem. Pán kobky získává manu z kořisti zabité v kobce a používá tu manu k rozvoji kobky. Pokud se kobka nechá jen tak, může růst donekonečna. Kvůli tomu se Pán kobky stává terčem zakázek. Kdyby se nechali jen tak, bylo celkem pravděpodobné, že než by se člověk vůbec nadál, tak by kobka přece jenom mohla pohltit celé městečko nebo město.

Jádro kobky v Začátečnické kobce bylo prý v celkem dobrém stavu, takže je pravděpodobné, že se k němu někdo nebo něco dostalo a stal se z něj nový Pán kobky.

Ale mě trápí to, že ti noví netvoři jsou mocní a že zevnitř kobky vychází zlověstná aura. Oba tyto faktory poukazují na to, že nový Pán kobky je značně mocné stvoření. Mocný netvor nebo... démon.

„Zavolejte Vaifovu družinu.”„Je celkem vzácnost, že bys volal výslovně nás, hej, vedoucí gildy.”

Následujícího dne jsem se šel setkat se čtyřčlennou družinou, co odpověděla na mou žádost. Jsou jedni z nejlepších ve městě Riemel a momentálně to je nejvýše postavená družina, kterou mohu zmobilizovat.

„Chci vás pověřit prošetřením tohoto incidentu.”

Po tomhle jsem Vaifovi předložil hlášení od Lufreeho. Když si to Vaif pročetl, nechal ho kolovat.

„Abnormalita v Začátečnické kobce... hm? A proč jste na to zavolal zrovna nás?”

„Berte to jako moji intuici. Mám pocit, že se situace zkomplikuje.”

„Ale, ale. Tvoje intuice byla přeci jen vždycky dobrá.”

Prověřit, jaké riziko představuje tahle „dříve” Začátečnická kobka, bylo nejvyšší prioritou. Pokud s nimi nic nesvedl Lufree, jenž je v podstatě kmenovým dobrodruhem, tak pokud se nebude jednat o celkem mocnou družinu, nebudou schopni určit, jak nebezpečná ta kobka je. Proto na tom nesmím šetřit.

„Prosím, prověřte to s důsledností k detailům.”

„Rozumím. Nech to na nás.”
„Takže tohle je výsledek?”

„...Je mi hanba to říct.”

Když jsem si pročetl Vaifovo hlášení, promluvil jsem k němu. Na rozdíl od chvíle, kdy jsem ho tam vyslal, tentokrát členové jeho družiny nebyli přítomni. Zdá se, že byli z výsledků svého pátrání v celkem velké depresi.

„Já tě nijak nekritizuju. Splnil jsi úkol, a to určit riziko kobky, takže nezáleží na tom, že jsi zakázku nesplnil.”

Akorát ty výsledky jsou mnohem chmurnější, než jsem čekal. Ani ve snu jsem si nepředstavoval, že nejlepší družina v Riemel se nechá porazit na 2. podlaží. Mocní netvoři, těžko zvládnutelné pasti a navíc...

„Miasma?”

„Jo, velmi otravná, co ovlivňuje mysl. Bez nějakého protiopatření je nemožné jít hlouběji.”

Miasma je aura, kterou vypouští zlá stvoření, a zatímco některá rozežírá tělo jako jed, některá je jako tahle a negativně ovlivňují ducha. Je dobře známo, že když se jedná o kobky, rozšíří se jí podstata Pána kobky. Obecně řečeno, kobky s miasmou jsou domovem vysoce postavených Pánů kobky. A toho je obzvláště pravda u kobek s miasmou, co ovlivňuje mysl.

Duchovní s velkou praxí dokáží vytvořit bariéry a předměty posvěcené Církví posvátného světla dokáží před miasmou do jisté míry chránit, ale to nemění nic na tom, že to je komplikovaný problém.

„Ale stejně jste si vedli dobře, že jste to vůbec přežili.”

„No jo, normálně by tě sežrali netvoři a na místě bys zemřel. Jen pro případ jsem to v tom hlášení zmínil, ale...”

Evidentně poté, co omdleli, přišli jenom o svoje předměty a zbraně. A než se nadáli, vyhodilo je to ke vstupu do kobky. Tohle se shodovalo s Lufreeho hlášením. Upřímně řečeno to nechápu. Věřím, že teď už je rozhodně potvrzené, že v „dřívější” Začátečnické kobce je nový Pán kobky. Ale účelem kobky by mělo být zabít kořist uvnitř a ukrást jí manu. Uspat je, okrást je o předměty a zbraně a pak je vrátit živé... To je první takový případ.

„No? Co budeš dělat?”

I když si budeme lámat hlavu nad úmysly Pána kobky, nezdá se, že bychom něco zjistili. Přesně jak řekl Vaif, pravděpodobně by bylo nejlepší popřemýšlet, co bychom měli dál udělat. Je pravděpodobné, že se sám chce znovu pokusit tu kobku pokořit, která ho teď tak ponížila.

„Hm. Přemýšlím, že rozhlásím zakázku o pokoření nové kobky. Odměna by měla být zhruba kolem 30 zlaťáků.”

„30 zlaťáků?! ...Ne, taková suma je rozhodně nezbytná.”

Upřímně řečeno na pokoření naprosto nové kobky to je přemrštěná suma, ale já si nemyslím, že by to bylo moc. Ačkoli byl Vaif v šoku, také okamžitě souhlasil. Pokud i Vaifova družina, nejlepší v branži, měla problém s postupem, pak nemáme na výběr a musíme doufat, že přijde někdo odjinud. S takovouhle sumou pravděpodobně můžeme čekat, že tuhle kobku přijdou pokořit lidé z celé země.

„Pokud budeme vypisovat zakázku, tak je třeba popřemýšlet o názvu kobky, ne? Už teď je to jiná kobka než Začátečnická. Hmm, co takhle... Zlotřilá jeskyně zloděje?”

„To sedí dokonale.”

Ve světle skutečností, že vypouštěla příšernou miasmu a že za její účel by se dalo považovat okrádání dobrodruhů o zbraně a předměty, jsme jí dali tento název.

Takže zatímco vyvěsím tu zakázku, radši bych měl kontaktovat i gildy v jiných městech.

Zdá se, že od teď to začne být trochu hektické.Že si kvůli tomu jménu přivodíme zášť Zlého boha, bylo něco, co mě v té době vůbec nenapadlo.
----------------------------------------------------

<Předchozí>...<Následující>

2 komentáře: