neděle 1. dubna 2018

DM - kapitola 58


Kapitola 58 – Trazayuyovo bludiště (4)


Tady Satou. Kdykoli jsem hrál nějakou hru poprvé, až do konce jsem nikdy nevynechal žádnou její část. Možná proto, že bylo mou prací dělat hry. Když se mi ta hra nelíbila, neužil jsem si ji až do konce a šel se jí zbavit do obchodu s použitým zbožím. Takový Satou.
„Kusukusukusu, selhalo to, co?”

„Jo, selhalo.”

Ze zhroucených ostatků Zena vystoupala dvě fialová světýlka.

„Sbohem, hrdino.”

„Vítězství patří tobě.”

Instinktivně jsem ta světla přesekl svatým mečem, jelikož jsem z nich cítil zlý úmysl. Ale ta světla, co se rozutekla na všechny strany, se zase shlukla a vystoupala k obloze.

„Ať se znovu setkáme.”

„Zatím.”

Světla prostoupila stropem a zanedlouho zmizela.

Byli to andělé? Ale cítil jsem z nich zlomyslnost. Ale teď nemám čas o tom přemýšlet. Protože—

[Systémová zpráva. Tohle bludiště vstoupí do sekvence sebezničení. Zaměstnanci a cvičenci ať okamžitě uniknou. Opakuji...]

—jsem slyšel tohle hlášení.

Přispěchal jsem k Mie a i když byla v bezvědomí, přiměl jsem ji vypít magický lektvar s léčivým účinkem. Jelikož jsem to ještě neotestoval, dával jsem jí ho po třetinách. Přesně po jedné lahvičce se probudila.

„Mio, poznáváš mě?”

„...bratře?”

To nejsem. Miin rozostřený pohled se zaostřil.

„Kde?”

„Velín v Trazayuyově bludišti.”

Jak to Mia zaslechla, honem začala hledat mága.

„Je to v pořádku, už tu není. Už se před tebou neobjeví.”

„Vážně?”

„Ano, vážně.”

Teď nemáme čas se takhle ledabyle bavit.

[Započala sekvence sebezničení. Zaměstnanci a cvičenci ať okamžitě uniknou.]

Musím to rychle zastavit.

„Mio, dokážeš to sebezničení zastavit?”

„Zkusím to.” Mia vrávoravě přešla k ovládacímu panelu. Chvilku se tam snažila něco provést, ale pak potřásla hlavou. „Nemožné.”

Vzdala to rychle.

Když jsem se jí zeptal na podrobnosti, zdá se, že všechny funkce byly nějak zablokované. Takže ani pán bludiště s tím nic nezmůže. Tak nějak vím, že kdybych zničil jádro bludiště, celé by to tu vybuchlo. Tak vsadím na svou fyzickou sílu a unikneme odtud. Vzal jsem si Miu, co to vzdala a zírala na podlahu, pod paži.

„Tohle bude nebezpečné, tak se pevně drž.”

Aniž bych se podíval na přikyvující Miu, rozběhl jsem se.
Běžel jsem chodbou. Běžel. A běžel.

Mia nejdřív nahlas ječela, ale teď zmlkla. Zdá se, že omdlela.

Kosil jsem kostlivce nebo mravence, co se čas od času objevili, a dál běžel. Bylo trochu těžké Miu ochránit před padajícími sutinami.

Konečně jsme se dostali do půlky, do středové komnaty. Tam jsem si na rameno vzal nádhernou ženu (homunkula) s velkými prsy, co byla pořád v bezvědomí. Na rameno na druhé straně, než jsem držel Miu.

I když jsem nedokázal zachránit její kamarádky, pro vlastní uspokojení zachráním aspoň tuhle jednu. Kdybych to tak měl sám říct, jsem pokrytec.

I když jsem teď měl větší břímě, moje rychlost neklesla. Jen bylo trochu těžší držet rovnováhu.

Tím bláznivým schodištěm jsem proskočil jediným skokem. Dobrá, teď už zbývají jenom čtyři patra. To už jsem z hloubky cítil vibrace a zvuky velké exploze.

[Systémové hlášení, byl aktivován záložní systém. Jádro bludiště pozbylo svou moc podporovat zařízení, neboť vstoupilo do sekvence sebezničení. Tohle bludiště bude brzy zničeno. Zaměstnanci a cvičenci ať okamžitě uniknou. Opakuji...]

Zatímco jsem poslouchal ten robotický hlas, nohy se mi nezastavily. Zatraceně, pokud je tu záložní systém, nemohli bychom to zničení zastavit tam? Kdyby jen na mapě bylo napsáno něco jako kontrolní místnost nebo tak něco.

V nohách jsem cítil podivnou vibraci, možná se to začíná hroutit.

Zbývaly tři patra.

Před mýma očima padal blok. Aniž bych nějak zpomalil, kopl jsem do toho padajícího bloku a poslal ho vzduchem na opačnou stranu. Během těhle akrobatických kousků jsem nedokázal ochránit Miu a ženu před zraněním. Až se odtud dostaneme, dám vám lektvarů, kolik budete chtít, tak to prozatím vydržte.

Zbývaly dvě patra.

Došlo k obzvláště silné vibraci a chodba kousek před námi se propadla. Ohlédl jsem se za sebe, ale i horní patro se propadlo a zatarasilo cestu zpět. A i strop tady se hroutil. Položil jsem Miu a ženu na zem blízko svých nohou. Držel jsem strop oběma rukama, ale strop se kvůli mé zdrcující síle rozsypal. Ochránil jsem Miu a ženu před padajícími úlomky.

To nemáme jinou možnost, než se tu nechat pohřbít?

Kus padající sutiny udeřil Miu a její HP kleslo o 10%. Ženě už zbývalo jenom 30% HP.

[Cvičencovo HP kleslo. Dle nejvyšší priority cvičného programu bude cvičenec vypuzen vně bludiště. Ostatní cvičenci od něj budou odděleni, aby je to nevtáhlo do teleportace.]

Tohle je to, o čem se Trazayuya zmínil ve své poznámce?

Nám třem se úspěšně podařilo uniknout za pomoci bezpečnostního programu pro cvičence. V duchu jsem se omlouval za to, že jsem se vysmíval jeho přehnané starostlivosti.

Přiměl jsem Miu vypít vlastnoručně vyrobený lektvar. Když už jsem byl v tom, jeden jsem dal vypít i ženě. Na AR se v její kolonce na jméno zobrazuje jenom: Č. 7. Nemá skutečné jméno, co.

Tohle místo jsem poznával, ale pro jistotu jsem to zkontroloval v mapě. Byli jsme nedaleko místa, kde mě to poprvé vyhodilo z velínu Trazayuyova bludiště.

Viděl jsem, jak z útesu silně tryskala voda. Pravděpodobně je to voda, co přetekla z podzemního jezera. Jak jsem to sledoval, proud slábl, takže jsem vyskočil na útes a zahleděl se do mapy. Možná tu byl někdo, kdo potřeboval pomoc. Podle mapy jsem to přežil já a ještě jeden. Zdálo se, že to přežil jeden Slizák. Žádní další přeživší, co.

Ale v okamžiku se Slizákovo HP vyčerpalo.

Odpočívej v pokoji.

Zrovna v tom okamžiku.

Protokol začal velmi rychle rolovat. K tomuhle nedošlo od té Meteorové spršky. Prolistoval jsem kořistí v protokolu. Bylo tam napsáno [Poraženi všichni nepřátelé na mapě]. Aha, takže tohle je podmínka k podnícení [automatické sbírání kořisti].

Tentokrát tam nebyla zmínka o [Zdroji].

Všechnu novou kořist jsem přesunul do složky Trazayuyovo bludiště. Většina z toho byly ostatky netvorů a rozbité stroje. Taky tam bylo pár magických knih, ty pravděpodobně patřily mágu Zenovi, ne?

Jelikož ty vibrace dál pokračovaly, pravděpodobně se to pořád hroutilo, a tak jsem se vrátil k Mie a ženě.

>Získán titul [Přeživší]
-----------------------------------------------

Hlavní stránka novely
Seznam technik
Seznam postav

<Předchozí>...<Následující>

5 komentářů: